Terug naar boven
Battle: Heb jij een concept om jongeren gezonder te laten leven?
News

Battle: Heb jij een concept om jongeren gezonder te laten leven?

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op dit moment bezig om samen met een heleboel partijen (bedrijven, verenigingen, fondsen) een Nationaal Programma Preventie (NPP) te ontwikkelen, dat als voorlopige titel heeft ’Werk maken van gezondheid’. Voor dit programma zijn ze nog op zoek naar ideeën. Er is een nu battle, lees prijsvraag, uitgeschreven die loopt tot 25 augustus. Denk jij een goed concept te hebben om jongeren gezonder te laten leven?

Achtergrond
Mensen die er een gezonde leefstijl op na houden voelen zich beter, hebben meer energie, zijn minder vaak depressief en presteren beter op school en werk. Zij hebben hierdoor minder kans op werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, hebben minder kans op chronische ziekten, leven langer (gemiddeld 5 jaar!) en ook langer in goede gezondheid.

Maar veel jongeren hanteren een ongezonde leefstijl. Ze roken en drinken te veel, eten ongezond en bewegen te weinig. Dit gaat in toekomst problemen opleveren. Zo wordt door het groeiende aantal kinderen met overgewicht verwacht dat het aantal mensen met diabetes in 2025 zal toenemen tot 1,3 miljoen.

Battle
Het ministerie van VWS heeft nu een battle uitgeroepen om mee te denken wat de oorzaken zijn dat veel (lager opgeleide) jongeren ongezond leven en aan de hand van analyse/onderzoek oplossingen te vinden die jongeren zullen helpen om gezonder te leven en een gezonde levensstijl gewoon/meer dan logisch gaan vinden.

Heb jij ideeën? Voor meer info klik hier

ladierun Rtterdam slide04

Advertentie