Terug naar boven
De bietensapsage continues; het geheim ontrafelt
News

De bietensapsage continues; het geheim ontrafelt

Het onderzoek naar bietensap is de afgelopen paar jaar ontploft. Tal van studies hebben gekeken naar de werking van bietensap op je prestatie. Er werd aangetoond dat het drinken van bietensap een direct, gunstig, effect heeft op de bloeddruk. Bovendien zouden, vooral matig getrainde atleten, hun prestatie kunnen verbeteren wanneer ze een aantal dagen minimaal een halve liter bietensap wegklokken. Een recente studie laat nog een vermeend voordeel zien van bietensapconsumptie; je spieren zouden er beter van functioneren.

Door: Miriam van Reijen

Spiercontractie
De werking van bietensap heeft te maken met de hoge nitraatconcentratie. Bietensap moet je goed door je mond spoelen. De bacteriën in de mond krijgen zo de tijd nitraat, om te zetten in nitriet. Vervolgens wordt het nitriet omgezet in het lichaam in stifstofmonoxide. Maar wat er precies daarna in het lichaam gebeurde was tot voor kort nog niet helemaal duidelijk. Dus bleven onderzoekers gefascineerd door het rode sap. In een onderzoek aan de Loughborough universiteit werd er gekeken naar een specifieke theorie: nitraat zou de contractie van de spier beïnvloeden. In tegenstelling tot eerder onderzoek werd er bovendien geen gebruik gemaakt van muizen, maar werden 19 ongetrainde mannen aan verschillende testen onderworpen. Wat bleek; de theorie bleek te kloppen. Bietensap verbetert de spiercontractie.

600 mg nitraat
De 19 ongetrainde, jonge mannen (gemiddeld 21 jaar) deden mee aan een zogenaamde cross-over studie waarbij ze beide protocollen uitvoerden en zo functioneerden als hun eigen controlegroep. Bij het ene protocol dronken ze gedurende vijf dagen 1.5 portie Beet-it geconcentreerd bietensap (met totaal 600 mg nitraat), bij het andere protocol aten ze hun normale voeding. Na 7 dagen stonden er een aantal spierkrachttesten op het programma. Bij sommige testen werd de proefpersonen gevraagd om zelf de spieren maximaal aan te spannen, bij andere testen werden de spieren elektrisch gestimuleerd. Opvallend resultaat uit het onderzoek: de onvrijwillige spiercontracties waren groter als gevolg van het sap, de vrijwillige contracties niet.

De theorie
Op basis van de resultaten kwamen de onderzoekers met een nieuwe theorie. Gebaseerd op hun eerdere muisonderzoek stellen ze dat nitraat invloed heeft op de manier waarop een spiercel reageert op calcium. Calcium speelt een belangrijke rol in de cel bij spiercontractie. Bovendien verbruikt calcium een groot deel (30-50%) van het ATP (energie) tijdens de spiercontractie. Als een cel gevoeliger wordt voor calcium (en er dus minder van nodig heeft) zou dit wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de hoeveelheid kracht die je kunt leveren. Dat alleen de onvrijwillige contracties verbeteren wijten de onderzoekers aan de invloed van andere factoren: Wanneer je een spier elektrisch stimuleert meet je de eigenschap van de spiercel. Vraag je om een vrijwillige contractie dan spelen ook de hersenen en de zenuwen een rol. Vrijwillige contracties laten daarom veel meer variatie zien dan onvrijwillige. Het zou kunnen dat nitraat zo’n klein verschil veroorzaakt dat het moeilijk is aan te tonen met vrijwillige contracties.

Spinazie kan ook
Geen fan van bietensap? Uit het onderzoek kwam nog iets anders naar voren. De mannen werd gevraagd bij te houden wat ze dagelijks aten. Hieruit bleek dat degene die veel nitraat binnenkregen via hun voeding (met name uit groene bladgroenten zoals spinazie, rucola, boerenkool), minder verschil zagen in spiercontractie met of zonder bietensapconsumptie. Met andere woorden, ook met nitraatrijke voeding verbeter je de werking van je spieren

Bronnen:
Haider G, Folland JP 2014. Nitrate supplementation enhances the contractile properties of human skeletal muscle. Med Sci Sports Exerc. March 27, epub ahead of print

Hutchinson, A. May 8, 2014 online: Beets boost muscle contraction.

Advertentie